Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti SDH Načešice za rok 2013

4. 2. 2014

 

Zpráva o činnosti SDH Načešice za rok 2013
 
Vážené hasičky a hasiči. Dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti SDH Načešice za uplynulý rok 2013.
 
1.     Byli jsme na čtyřech výjezdech a to:
·        Načešicích – požár kabelů
 • Komín RD – Bílý kámen
 • Míčov Sušice - stromy 
 • Načešice – olejová skvrna
 • Figuranti při cvičení záchranářů
 
 2.     Pro potřeby SDH se v minulém roce prováděli tyto akce
·        Technická úprava stříkačky
 • Průběžně údržba techniky a zbrojnice
 • Stavba garáže pro malé auto
 
3.     Další aktivity SDH Načešice:
·        Asistenční služba
·        Dětský karneval
·        Čarodějnice
·        Dětský den – pomoc
·        Mikulášská besídka
·        Betlémské světlo
 
4. SDH Načešice pro obec:
·        Odvodnění zbrojnice – pochvala velitele
·        Montáž vývěsek
·        Odstranění spadlé lípy
·        Čištění kanalizace (Pokorný)
·        Čištění kanalizace nová ulice
·        Čištění mostku u paní Homolkové
·        Čištění rybníka
·        Stěhování obecního úřadu
·        Generální oprava plůtku u křížku
·        Technická pomoc sportovcům
·        Kácení lípy u hasičárny
 
5.     Pro potřeby SDH se v minulém roce provedly školení
·        Školení strojník –         1x
·        Školení řidiči –              4x
·        Školení zdravovědy –  7x
·        Školení hluboká voda –         6x
 
6.     Hasičský sport
Účast na hasičských závodech.
Muži
Načešice (3. Místo)
Morašice okrsek
Konopáč
Kostelec (5. Místo)
Chotěnice (pohár útěchy)
Kladruby nad Labem (2x pohár a putovní pohár)
Heřmanův Městec
Klešice
 
Ženy
Konopáč
Načešice
 
7. Noví členové
Žádní noví členové.
 
8.     A na závěr pár bodů z k programu na příští rok 2012
 
·        1. března bude pořádán Dětský karneval.
 • 26. dubna pořádáme tradiční hasičskou soutěž memorial Josefa Duška a otevíráme tím další sezónu hasičských soutěží. Letos již na novém místě a to na louce u Černotína.
 • Následně 30. dubna budou pořádány čarodějnice a to na louce u Černotína.
 • Máme naplánovaná školení řidičů, školení strojníka, školení na motorovou pilu, školení velitele a školení na rozhodčího.
 • V průběhu roku se budeme účastnit soutěží v hasičského sportu (ženské i mužské družstvo).
 • Budeme pomáhat při organizování dětského dne v Načešicích.
 • Budeme organizovat mikulášskou besídku.
 • A na závěr roku se setkáme opět u betlémského světla a svařáku.
 • Samozřejmě máme v plánu pomáhat obci čištění rybníka, kanalizace, údržbu techniky, zbrojnice atd.
 • Úprava našeho areálu a to převážně terénní úpravy, postupné vyrovnání.
 • Chtěli bychom se sejít i neformálně a společně se pobavit jako se to konečně povedlo v letošním roce.
 • Plánujeme také pokračovat práce na našem kiosku.
 
Během minulého roku jsme toho udělali dost a hodně toho máme zase naplánováno.
Proto vítáme každého nového člena, který se k nám připojí a pomůže nám.
Aktuální informace o činnosti SDH se můžete také dozvědět na webových stránkách. Odkaz na webové stránky naleznete na stránkách obce Načešice. 

Chtěl bych poděkovat všem členům SDH Načešice za práci a čas, který nám věnovali a popřát všem hodně zdraví, spokojenosti a plno elánu v novém roce 2014. Chtěl bych také poděkovat obci Načešice za podporu a přeji jejím představitelům  pěkný nový rok.