Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti 2008

26. 2. 2009

Zpráva o činnosti SDH Načešice Pokud bych měl shrnout naši činnost v roce 2008 do jedné věty, tak bych řekl: …. „V minulém roce jsme byli aktivní a splnili jsme vše, co jsme si předsevzali.“

1. Byli jsme na 8-mi výjezdech a to :

· 2x v Míčově

· 3x na polomech při hurikánu EMA

· v Licomělicích při velké vodě

· při požáru stodoly v Načešicích

· při polomu v Jetonicích

· při požáru stohu ve Stojicích

· a ve Vlastějově

2. Další aktivity - obecně prospěšné akce SDH :

· čištění rybníka (hasičské nádrže)

· výsadba stromků

· sběru železného šrotu, společně se sportovci

· čištění kanalizace

· mytí silnice u Obecního úřadu

· a asistentční služba na tuningovém srazu v Pardubicích

3. Pro potřeby SDH se v minulém roce :

· Provedla rozsáhlá oprava hasícího auta, kterou zafinancovala obec Načešice. Moc jí tímto děkujeme.

· Obcí Načešice byla také zakoupena motorová pila a dvě proudnice.

· Dále se prováděla průběžně údržba techniky a zbrojnice

· Vyrobili jsme vozík pod stříkačku

· Z vlastních zdrojů jsme zakoupili čerpadlo.

4. Hasičský sport.

V průběhu roku 2008 jsme se zúčastnili celkem 7 soutěží v hasičském sportu. Jak družstvo žen tak družstvo mužů. Výsledky byly střídavé, nikde jsme však nebyli poslední. Doufáme, že v letošním roce bude konečně přát štěstí našim ženám a porazí ženy z Licomělic.

5. V minulém roce jsme se podíleli nebo zorganizovali :

· Memorial Josefa Duška, začátek sezóny hasičského sportu s ukázkou zásahu našich malých hasičů, které nám vychovávají v Heřmanově Městci. Moc tímto děkujeme především paní Radce Kuhrové a podle potřeby s dětmi na soutěžích opět pomůžeme.

· Pomáhali jsme při organizování zájezdu do Pardubického divadla.

· Pomohli jsme s přípravou a průběhem oslav 30. výročí založení školky v Načešicích.

· Pomáhali jsme s organizováním dětského dne v Načešicích.

· Zorganizovali jsem 0. ročník Těžkoatletických Skotských her.

· Naši členové pomohli organizovat Mikulášskou besídku.

· Na závěr roku jsme se sešli při Betlémském světle v naší zbrojnici.

6. A na závěr bych vám chtěl přednést pár bodů z „Program činností pro rok 2009“

· Již 25. dubna pořádáme tradiční hasičskou soutěž memorial Josefa Duška.

· V průběhu roku se budeme účastnit soutěží v hasičského sportu (ženské i mužské družstvo).

· Chceme pomoc opět při sázení stromků a dalších obecně prospěšných pracích v obci.

· Budeme pomáhat při organizování dětského dne v Načešicích.

· Uspořádáme 1. ročníku Skotských těžkoatletických her nejen pro SDH

· Pomůžeme při organizování mikulášské besídky v Načešicích.

A na závěr roku se setkáme opět u betlémského světla. Práce, legrace a starostí bude během roku opět hodně pro všechny. Proto vítáme každého nového člena, který se k nám připojí a pomůže nám. Aktuální informace o činnosti SDH se můžete také dozvědět na webových stránkách. Odkaz na webové stránky naleznete na webových stránkách obce. Chtěl bych poděkovat všem členům SDH Načešice za práci a čas, který věnovali a popřát všem hodně zdraví, spokojenosti a plno elánu v novém roce 2009. Chtěl bych také poděkovat obci Načešice za podporu a přeji jejím představitelům pěkný nový rok.