Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprava hospodareni 2008

20. 2. 2009

Vážení hasiči a hasičky, vážení přítomní hosté. Dovolte, abych Vám přednesla zprávu o hospodaření Sboru dobrovolných hasičů Načešice.

Příjmy za rok 2008 se skládají z :

1. Členských příspěvků 3.900,- Kč

2. Výsadby stromků 2.400,- Kč

3. Pořádání Memorial Josefa Duška 6.905,- Kč

4. Sběru železného šrotu 11.675,- Kč 5

Asistenční hasičské služby 8.500,- Kč

Příjmy SDH Načešice za rok 2008 jsou v celkové výši 33.380,- Kč.

Výdaje za rok 2008 byly :

1. Občerstvení na valné hromadě 4.273,- Kč

2. Členské příspěvky 3.900,- Kč

3. Činnost okrsku 500,- Kč

4. Dárkové zboží 280,- Kč

5. Startovné na hasičských soutěžích 800,- Kč

6. Nákup čerpadla s příslušenstvím 15.801,- Kč

7. Ceny 0. ročníku Skotských her 1.500,- Kč

8. Občerstvení na akcích SDH 1.200,- Kč.

Výdaje SDH Načešice za rok 2008 jsou v celkové výši 28.254,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2008 je + 5.126,- Kč. Převod z roku 2007 je +13.350,- Kč. Celkový zůstatek v pokladně je ke dni 31.12. 2008 + 18.476.- Kč. Veškeré příjmové a výdajové položky jsou evidované v evidenční knize SDH Načešice.

Dále bych chtěla uvést ve zprávě, že pro potřeby SDH zakoupila obec Načešice v roce 2008 :

· Motorovou pilu

· 2ks proudnice

Dále obec Načešice zaplatila opravu hasičského auta.