Jdi na obsah Jdi na menu
 


Disciplíny skotských her v Načešicích

18. 4. 2008

Disciplíny skotských her v Načešicích

Skotské hry vycházejí z tradice skotských válečníků a disciplíny jsou tradiční. Skotské hry v Načešicích budou vycházet z této tradice,ale soutěžit se bude ve třech tradičních disciplínách a to ve vrhu kamenem do dálky, v hodu kládou a ve farmářském běhu. Další disciplíny jsou uměle přidány. Dále bych vám chtěl představit jednotlivé disciplíny.

ObrazekVrh kamenem do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co možná nejdále (stejně jako při klasickém vrhu koulí). Je povolen rozběh, není povolena otočka. Závodník nesmí překročit kládu, která vyznačuje začátek dopadové dráhy (v případě překročení je pokus uznán za neplatný). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Váha kamene je 12.5 kg.

 

 

 

Obrazek Hod kládou

Kláda je cca 3-4 m dlouhá, kůry zbavená, s jedním koncem užším. Úkolem soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno. S takto drženou kládou se závodník rozběhne a ve vhodném okamžiku ji hodí (nejpozději však na místě předem označeném) tak, aby užší konec klády opsal ve vzduchu kruh kolmý k zemi a dopadl směrem od soutěžícího. Počítá se nikoliv dosažená vzdálenost, ale odklon od nakreslené osy - počítáno v cm nikoliv ve stupních.

 

 

ObrazekFarmářský běh

Soutěžící uchopí za držadla dvě 25 kg závaží (do každé ruky jedno) a vyjde po stanovené trase. Měří se úsek, který bez zastavení a odložení závaží ujde.

 

 

 

 

 

 

ObrazekHod závažím na cíl

Soutěžící uchopí závaží cca 10 kg a bude házet na terč umístěný na zemi. Hod závažím bude spodním švihem. Každý závodník má tři pokusy. Počítá se ten nejlepší.

 

 

 

 

 

 

 

ObrazekPřetahování lanem

Tato disciplína je jako jediná kolektivní. Jedná se o přetahování soutěžních družstev. Soutěž bude probíha vyřazovacím způsobem.

 

 

 

 

 

 

ObrazekVytlačovaná kládou

Soutěžící se budou navzájem vytlačovat z kruhu o průměru cca 5m. Budou se vytlačovat kládou o délce cca 3 m a průměru cca 20 cm s lanovými úchyty. Soutěž bude probíhat vyřazovacím způsobem